Cennik

11 czerwca 2016

1. POBYT NA ODDZIALE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ:
● Pobyt miesięczny na oddziale opieki długoterminowej ( skala Barthel 86-100 pkt.) 3700 zł
● Pobyt miesięczny na oddziale opieki długoterminowej ( skala Barthel 21-85 pkt.) 4200 zł
● Pobyt miesięczny na oddziale opieki długoterminowej ( skala Barthel 0-20 pkt.) 4700 zł

Pobyty krótsze niż miesiąc:
● 1 – 3 dni 400 zł/dobę
● 4 – 7 dni: 350 zł/dobę
● 8 – 14 dni: 300 zł/dobę
● 15 – 29 dni: 250 zł/dobę

Opłata za wzmożoną rehabilitację:
Dodatkowa opłata za miesiąc wzmożonej rehabilitacji 1500 zł
Dodatkowa opłata za godzinę pracy z fizjoterapeutą 120 zł

2. POBYT NA ODDZIALE REHABILITACJI:
● 5500 zł/ miesięczny pobyt na oddziale rehabilitacji
● 3500 zł/ 14 dniowy pobyt na oddziale rehabilitacji
● 1900 zł/ 7 dniowy pobyt na oddziale rehabilitacji

3. TRANSPORT MEDYCZNY
● 250 zł na terenie miasta Poznania dla Pacjentów ośrodka, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł.
● 250 zł plus 2.50 zł za każdy kilometr poza granicami miasta Poznania

Klinika Seniora nie pokrywa kosztów : lekarstw, pieluchomajtek, wyprawki (spis wymaganych artykułów w załączniku do umowy).