Rehabilitacja po udarze Poznań

7 października 2021

Rehabilitacja po przebytym udarze jest integralną i bardzo istotną częścią leczenia osób po udarze
(zarówno niedokrwiennym, jak i krwotocznym). Powinna ona być rozpoczęta tak szybko, jak to tylko
jest możliwe. Od szybkości jej rozpoczęcia zależy bowiem kiedy i w jakim stopniu Pacjent powróci do
sprawności sprzed udaru. Ważne jednak, by rozpocząć ją po ustabilizowaniu stanu Pacjenta.

Rehabilitacja po Udarze Mózgu Poznań

Rehabilitacja osób po udarze mózgu polega m. in. na szybkiej pionizacji, zapobieganiu odleżynom i
przykurczom oraz terapii logopedycznej.

Jak długo trwa powrót do zdrowia pod udarze?

Fizjoterapia po udarze przebiega w trzech etapach:

Etap I: Profilaktyka funkcjonalna

Jest to czas, w którym Pacjent przebywa w szpitalu na oddziale neurologicznym. Pobyt w szpitalu
może trwać nawet do 21 dni lub dłużej.

Etap II: Rehabilitacja funkcjonalna

W zależności od stopnia i ciężkości przebiegu udaru, rehabilitacja powinna trwać minimalnie od 2 do
3 tygodni w najlżejszym przypadku, do nawet 12-24 miesięcy, gdy udar znacznie uszkodził mózg.
Pacjent w tym czasie powinien przebywać na oddziale rehabilitacji. W początkowym etapie
rehabilitacji, głównym zadaniem fizjoterapeuty jest zapobieganie powstania odleżynom, przykurczom
oraz dbanie o właściwe położenie ciała. W dalszym etapie należy stopniowo przywracać sprawność
porażonych części ciała, pionizować i uczyć obracać się, siadać, wstawać, stawiać poprawnie kroki czy
korzystać z toalety.

Etap III: okres adaptacji

Etap ten trwa od 12 – 24 miesięcy do nawet 5 lat. Pacjent w tym czasie powinien korzystać z
rehabilitacji środowiskowej i stopniowo poprawiać swoją sprawność.

Ćwiczenia odbywają się na salach do ćwiczeń, od poniedziałku do piątku. Długość, intensywność i
czas ćwiczeń dostosowane są indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta, po wstępnym wywiadzie z
Pacjentem, obejmującym zapoznanie się z dokumentacją medyczną oraz przeprowadzeniem
podstawowych prób sprawnościowych.