Rehabilitacja po udarze

7 października 2021

Rehabilitacja po przebytym udarze jest integralną i bardzo istotną częścią leczenia osób po udarze
(zarówno niedokrwiennym, jak i krwotocznym). Powinna ona być rozpoczęta tak szybko, jak to tylko
jest możliwe. Od szybkości jej rozpoczęcia zależy bowiem kiedy i w jakim stopniu Pacjent powróci do
sprawności sprzed udaru. Ważne jednak, by rozpocząć ją po ustabilizowaniu stanu Pacjenta.
Rehabilitacja osób po udarze mózgu polega m. in. na szybkiej pionizacji, zapobieganiu odleżynom i
przykurczom oraz terapii logopedycznej.

Jak długo trwa powrót do zdrowia?

Fizjoterapia po udarze przebiega w trzech etapach:

Etap I: Profilaktyka funkcjonalna

Jest to czas, w którym Pacjent przebywa w szpitalu na oddziale neurologicznym. Pobyt w szpitalu
może trwać nawet do 21 dni lub dłużej.

Etap II: Rehabilitacja funkcjonalna

W zależności od stopnia i ciężkości przebiegu udaru, rehabilitacja powinna trwać minimalnie od 2 do
3 tygodni w najlżejszym przypadku, do nawet 12-24 miesięcy, gdy udar znacznie uszkodził mózg.
Pacjent w tym czasie powinien przebywać na oddziale rehabilitacji. W początkowym etapie
rehabilitacji, głównym zadaniem fizjoterapeuty jest zapobieganie powstania odleżynom, przykurczom
oraz dbanie o właściwe położenie ciała. W dalszym etapie należy stopniowo przywracać sprawność
porażonych części ciała, pionizować i uczyć obracać się, siadać, wstawać, stawiać poprawnie kroki czy
korzystać z toalety.

Etap III: okres adaptacji

Etap ten trwa od 12 – 24 miesięcy do nawet 5 lat. Pacjent w tym czasie powinien korzystać z
rehabilitacji środowiskowej i stopniowo poprawiać swoją sprawność.

Ćwiczenia odbywają się na salach do ćwiczeń, od poniedziałku do piątku. Długość, intensywność i
czas ćwiczeń dostosowane są indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta, po wstępnym wywiadzie z
Pacjentem, obejmującym zapoznanie się z dokumentacją medyczną oraz przeprowadzeniem
podstawowych prób sprawnościowych.