Rehabilitacja Seniora Poznań

7 października 2021

Klinika Seniora od wielu lat zajmuje się głównie rehabilitacją osób starszych, tak zwaną rehabilitacją
geriatryczną. Polega ona nie tylko na właściwym doborze metod i technik rehabilitacji lecz również na
całościowej ocenie geriatrycznej Pacjenta. Jest skomplikowanym procesem diagnostycznym pod
kątem trafnego określenia problemów zdrowotnych, psychosocjalnych i wydolności czynnościowej.

Rehabilitacja osób starszych w Poznaniu

Najistotniejszym elementem rehabilitacji geriatrycznej jest aktywność prozdrowotna Pacjenta w
aspekcie czynności funkcjonalnych dnia codziennego. Poprzez prowadzenie rehabilitacji uczymy
Pacjenta prawidłowego sposobu zmiany pozycji, właściwego poruszania się lecz także ponownie
uczymy posługiwania się sprzętami codziennego użytku. Uczymy również prawidłowego sposobu
poruszania się i wchodzenia po schodach.

Klinika Rehabilitacji Poznań

Rehabilitacja ma charakter indywidualnego podejścia do
każdego Pacjenta, poprzez właściwy dobór technik i metod pracy. Rehabilitacja odbywa się każdego
dnia od poniedziałku do piątku w ilości odpowiadającej możliwościom Pacjenta.